En motiverende arbejdsplads

motivation

Der findes ikke én løsning eller én forklaring på dét at opnå en motiverende arbejdsplads, hvilket besværliggør processen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at motivation bør være en overset faktor på arbejdspladsen.

Motivation er ofte en overset faktor på arbejdspladser, da mange ledere og medarbejdere føler, at det kommer for tæt på intimsfæren.

Motivation er dog en utrolig fascinerende faktor at arbejde med i erhvervslivet på grund af dens kompleksitet, hvorfor organisationer bør lægge mere vægt på at udnytte det fulde potentiale. Det kræver dog, at både ledere og medarbejdere tager ansvar for motivationen.

 

Alle motiveres forskelligt

 

Vi mennesker er af natur forskellige, hvorfor vi heller ikke bliver motiveret af det samme. Ingen virksomhed sidder af denne grund inde med en factiliste over, hvad der motiverer den enkelte medarbejder.

Den motiverende arbejdsplads bygger på åbenhed og kommunikation ledere og medarbejdere imellem. Det er dog et fælles ansvar at sørge for, at medarbejdernes indre motivation bliver stimuleret.

For én medarbejder er det måske autonomien, udfordringer og den personlige udvikling i deres arbejde, der er det mest motiverende. For andre er det måkse prestigen i den høje løn og den fede firmabil, der får dem til at knokle. En anden medarbejder vægter måske det sociale, kollegiale samvær højere.

Uden dialog og refleksion kan medarbejderens vigtigste drivkræfter ikke blive bevidstjort, hvorfor en motiverende arbejdsplads vil være svær at opnå. Analysen hjælper ledere med at blive bedre ledere og medarbejdere med at blive bedre medarbejdere ved at sætte fokus på disse drivkræfter – kontakt os her for mere info (link til deltagelsen).