Mangel på kvalificeret arbejdskraft sætter endnu engang fokus på rekruttering på tværs af landegrænser. Men Danmark er langt fra den mest populære destination for udenlandske specialister, ifølge en ny undersøgelse af Harvard Business Review. Er det, fordi vi i Danmark ikke er gode nok til at motivere og sammentømre et multikulturelt team?

Af: Simone Orby Jarolics, journaliststuderende PS4/AS

Den faldende ledighed igennem de seneste har år har sat et markant pres på de danske virksomheder, især når det handler om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor ikke mærkeligt, at der henover frokostbordet bliver talt flere forskellige sprog – dog måske ikke lige så mange, som ønsket. Det er nemlig ikke sikkert, at danske virksomheder har succes, når de søger udover de danske grænser.

Danmark er nemlig ikke at finde på toppen af listen over de mest attraktive destinationer for udenlandsk arbejdskraft, ifølge en ny undersøgelse af Harvard Business Review. Der er selvfølgelige mange flere faktorer, end en fyldt pengepung og trivsel udenfor kontorets hvide vægge, på spil, som HBR ikke har taget med i betragtning. Men ikke desto mindre, er det vigtigt at fokusere på at tiltrække de rette hænder, da udveksling af arbejdskraft på tværs af grænser er berigende for innovation og udvikling i teamet.

Men hvad de kan de danske virksomheder gøre, for at blive mere attraktive? Det handler i høj grad om fokus på tværkulturel ledelse. Det er nemlig lederen, der kan sørge for succes i et team, der er kendetegnet ved forskellige kulturer og mulige sprogforståelser.

Som leder er det vigtigt at fokusere på åben kommunikation og forståelse for hinanden. Hvem er egentlig med i teamet? Hvor er de fra, og hvad har de oplevet? Det betyder ikke nødvendigvis kun fremmedsprogede teammedlemmer, det kan ligeledes gælde medarbejdere, der i en længere periode har været udelands. Lyt derfor til deres historie og få uddybet, hvilken viden og hvilke færdigheder, de har taget med sig.

I samtalen får ikke kun du mulighed for at vurdere dine medarbejders styrker og færdigheder; medarbejderne får ligeledes mulighed for at få øje på aspekter af dem selv, de endnu ikke har opdaget. Tal derfor både om personlige og professionelle oplevelser for at få et overblik over, hvad de har udrettet i udlandet. Tværkulturelle medarbejdere har brug for at kunne udnytte deres tværkulturelle færdigheder for at trives – identificer dem!

Det handler samtidig om at kunne forstå hinanden trods de kulturelle forskelle. Ofte kan der opstå gnidninger, når der bliver arbejdet under forskellige kulturelle forventninger til arbejdsprocesserne. I stedet for at konkludere på forhånd andres intentioner, er der behov for en bedre forståelse for deres opførsel. Det handler om at omfavne hinandens forskelle.

Identificer derfor en fælles kulturel ramme og norm, når du har en forståelse for de forskellige kulturer på spil i dit team. Sæt herefter en forventning om, hvordan arbejdsprocessen skal være – baseret på de forskellige kulturer – og sørg for, at alle overholder det. Nogle har muligvis brug for mere hjælp til at omstille deres egne rutiner, sørg derfor for, at de har mulighed for komme ud med deres frustrationer i sikre omgivelser. Vær samtidig åben for, at der kan være behov for at ændre på arbejdsprocessen.

Vidensdeling medarbejdere imellem er ligeledes essentiel for succes med et tværkulturelt team. Sørg for at skabe en kultur, hvor det er en forventning og en selvfølge. Det er vigtigt, at de kan lære af hinandens færdigheder, samt at de kan relatere til hinanden. Det handler i høj grad om tillid til hinanden, men ligeledes tillid til dig. Uden tillid, bliver der ikke taget ejerskab for det fælles projekt, og motivationen, arbejdsprocessen og resultaterne vil lide under det.

Processen med at forstå dit tværkulturelle team og finde frem til en fælles kultur er evigt iterativt. Som leder i et tværkulturelt skal du derfor kunne:

  • Anskue forandring som en positiv og normal mulighed for vækst

  • Være kreativ i mødet med nye situationer, hvor nytænkning og tilpasning er i højsædet

  • Være i stand til at imødekomme nye omgivelser ved at genopfinde dig selv og din rolle i situationen

  • Sørge for at hele teamet har en klar forståelse for målet, har adgang til al den nødvendige viden, og at de har en kulturel forståelse for teamets mangfoldighed

  • Forstå og komme i forkøb på kulturelle forskelle, der kan skabe gnidninger – især når det handler om teammedlemmers feedback til hinanden, der kan modtages på forskellig vis alt efter kulturel baggrund

  • Have en forståelse for teamets individuelle personligheder – hvem er det, og hvad har de oplevet?