Respekt er en yderst vigtig nøglefaktor i modellen ’Det Motiverende Arbejdsmiljø’, og den går endda igen i adskillige gruppedynamikker. Det er ikke en hemmelighed, at mangel på respekt på en arbejdsplads kan hæmme samarbejdet kollegaer imellem.
Men hvad hvis manglen på respekt er ledelse og medarbejder imellem? Hvordan håndteres sådan en situation, hvor man har den følelse, at ens nærmeste leder ikke respekterer en?

Simone Orby Jarolics – Journaliststuderende PS4

De mest naturlige reaktioner på at blive respektløst behandlet er vrede, angst og tristhed. Ikke et under, at motivationen lider ved mangel af respekt. En undersøgelse foretaget af Harvard Business Review har fundet frem til, at 20.000 adspurgte mennesker fra forskellige industrier og organisationer mener, at respekt er et langt vigtigere element end anerkendelse, kommunikation af en inspirerende vision og at modtage brugbart feedback – endda vigtigere end læringsmuligheder, vækst og udvikling.

Over halvdelen af de adspurgte føler ikke, at de bliver respekteret af deres nærmeste ledere. Et foruroligende højt tal.

Forståelsen af respekt

Hos PS4, og i forbindelse med undersøgelsen ’Danmarks Mest Motiverende Arbejdsplads’, har vi udarbejdet følgende seks elementer, der definerer forståelsen af respekt:

  • Det er respektfuldt, at personlige informationer, som af en eller anden årsag er blevet oplyst, forbliver fortrolige.

  • Medarbejdere og ledere i enhver virksomhed har krav på at blive mødt med en venlighed. Venlighed henviser til den omgængelige måde, hvorpå mennesker bør behandle hinanden.

  • Det opfattes som respektfuldt at være åben omkring fejl, således at de kan bearbejdes, og der kan læres af disse fejl. De øvrige elementer, som omhandler fejl, har i større udstrækning handlet om, hvordan ledere og kolleger behandler fejl, men i denne sammenhæng er det, hvordan man som medarbejder selv forholder sig til egne og andres fejl.

  • Respekt betyder ligeledes, at man som leder og/eller medarbejder evner at analysere og tage vare på behovet for at yde hjælp.

  • Respekt er at vise imødekommenhed. Imødekommen kan man kun være, hvis man er fysisk til stede og kan engagere sig i, hvad der sker i hverdagen.

  • Det sidste element, som beskriver respekt, er mobning. Mobning er en personlig forfølgelse, som gennemføres af enkelpersoner eller af grupper af personer. Mobning kan være svært at få øje på og foregår mange gange i det skjulte.

Det blev omtalt ved nøglefaktoren konflikter, at der findes mange konflikter i organisationer, og at der ofte mangler initiativ til at få disse konflikter løst. Det er ligeledes opfattelsen, at disse konflikter meget ofte bunder i manglende respekt. Men hvordan får man igangsat et initiativ til at
få løst disse konflikter? Som Michael Jackson sang; ”I’m starting with the man in the mirror”, er første skridt at kigge indad.

Det starter med dig selv

Hvordan kan du arbejde med dig selv, for at opnå en følelse af at blive respekteret af andre? Følgende råd kan hjælpe på vej:

  • Administrer din energi ved at sørge for god søvn, en god kost og afprøv stress-management. Det kan muligvis lyde som et meget elementært og simpelt råd, men undersøgelser viser, at manglen på energi resulterer i en forringelse af ens evne til at håndtere situationer hensigtsmæssigt og konstruktivt – især når du føler dig respektløst behandlet.

  • Find en mening med dit arbejde. Hvorfor er netop din stilling og dine færdigheder vigtige for organisationen? Hvis du føler dig overset, og du føler, at dine færdigheder er værdiløse for organisationens mål og visioner, er det ikke unaturligt, at du føler dig respektløst behandlet. Forsøg at forme dine aktiviteter på arbejdspladsen ud fra din motivation, dine styrker og interesser.

  • Opbyg positive relationer på arbejdspladsen – men også i det private. Negative relationer kan være energidrænende , og som nævnt tidligere er energi et vigtigt element i forebyggelse af konflikter baseret på respektløshed. Brug mere tid på de positive relationer! Dette er ikke ensbetydende med, at negative relationer burde blot blive givet op på. Forsøg i stedet at definere, hvad der udgør det negative i relationen, og prøv at bearbejde det i fællesskab.

Selvfølgelig kan de førnævnte råd ikke fuldkomment eliminere respektløshed på arbejdspladsen, og er ligeledes ikke kun brugbare i en konflikt leder og medarbejder imellem, men i alle henseender omhandlende respekt. I nogle tilfælde er dog et jobskifte den eneste udvej. Inden disse ekstremer bliver taget i brug, burde en ny kommunikationsform afprøves.

Konfronter din nærmeste leder på en ny måde – det kan være, han/hun slet ikke har opfattet konflikterne på samme måde. Om end andet kan det aldrig skade at arbejde på sig selv og lære sig selv bedre at kende – det kan være lige så energiskabende som en god nats søvn.