Teknologien har bragt os en lang vej; smartphones har bl.a. medført, at vi til hver en tid er tilgængelige – om det er arbejdsrelateret eller har med private anliggender at gøre. Men hvad har teknologiens fortsatte revolutionerende facon af indflydelse på virksomheders arbejdsprocesser – og ikke mindst motivationen? Og vigtigst af alt – hvordan vil den præge fremtiden? Vil rollen som mellemleder være et levn fra fortiden?

Simone Orby Jarolics – journaliststuderende PS4 A/S

Det er ikke en hemmelighed, at der findes mange hypoteser og teorier om teknologi, dens fremtid og dens påvirkning på samfundet. Et af dem er den teknologiske singularitet. Den foreskriver, at den teknologiske udvikling/proces vil nå et såkaldt point-of-no-return for den civilisation, vi kender i dag. Kunstig intelligens vil overskride menneskelig intelligens med katastrofale eller ubegribelige konsekvenser til følge. Denne dommedagsvision er hverken anerkendt eller afkræftet, dog kan én ting ikke afvises; teknologiens eksponentielle udvikling vil efterlade tydelige spor i den verden vi lever i. Virksomheder vil ligeledes blive betydeligt præget af denne udvikling.

Hvilken bedre måde at prøve på at forudse denne udvikling, end at spørge en masse kompetente ledere fra virksomheder verden over? The Economist Intelligence Unit har netop gjort selv samme, ved at udspørge 567 ledere. 29 % af disse er repræsentanter fra Europa. Hele 60 % af de europæiske ledere mener, meget i stil med teknologiens singularitet, at år 2020 allerede vil blive yderst uigenkendeligt, mens 38 % af alle ledere mener, at de teknologiforskrækkede virksomheder ikke vil overleve i fremtiden. De ser følgende punkter som de mest gennemgående forandringer:

  • Magtbalancen mellem virksomheder og kunder forvrides – sociale platforme medvirker til at gøre virksomheder mere transparente. F.eks. kan dårlig service eller for høje priser ikke skjules.
  • Kunder vil ligeledes påvirke virksomheders arbejdsproces – de vil i fremtiden fungere som den vigtigste ressource i innovationsprocessen. Projektteams vil derfor inkludere repræsentanter af kunderne.
  • Dataanalyse vil være mere sofistikeret end før – virksomheder vil af denne grund bedre forstå deres kunder, samt hvordan disse skal behandles.
  • Nye analyseredskaber vil bidrage til en ny beslutningstagerstruktur, der vil være mere præget af en meritokratisk virksomhedsstruktur. Den øverste ledelse vil i større omfang tage beslutninger, med medarbejdere i periferien. Især den yngre generation i virksomheder vil anspore dette.
  • ’Virtual working’ vil præge fremtiden. Dette betyder samtidigt ikke, at alle kommer til at arbejde hjemmefra. Kontorer vil dog primært blive brugt til networking-arrangmenter og møder. Samtidig betyder det, at ikke-digitaliseret informationer mellem ansatte ikke længere kommer til at eksistere.

Men hvad har alt dette specifikt med mellemledere at gøre? En af de mest gennemgående hypoteser blandt de adspurgte ledere er, at de førnævnte forandringer vil eliminere mellemlederens rolle i virksomheden. Denne hypotese stammer fra en forestilling om, at teknologi kan siges at være antagonistisk overfor mellemledere, idet det vil erstatte nogle af mellemlederens arbejdsopgaver. Mellemlederens rolle er blandt andet at kommunikere og koordinere aktiviteter i virksomheden. Hvorfor anvende menneskelige kanaler, når teknologien kan sørge for, at samme informationer bliver spredt hurtigere og til langt flere?

Dette kan forklare noget af den herskende frygt blandt mellemledere for at implementere teknogier. Det er til gengæld ikke i mellemlederens interesse, at mystificere eller afvise teknologi. Teknologi er ikke til at komme udenom, og hvis mellemledere spiller deres kort rigtigt, kan det kun have en positiv indflydelse på deres stilling i virksomheden. En ny ledelsesstil skal bane vejen for dette; noget mellemledere sagtens kan opnå og udføre.

Reflektér over din egen position i virksomhed. Fungerer du ”kun” som administrator for forskellige aktiviteter? Gå fra at være positioneret i midten af hierarkiet – hvor du “blot” administrerer ét team og deres aktiviteter – til at være i midten af  virksomhedens netværk, der administrerer fleksible ressourcer, som fokuserer på kunde- og virksomhedsresultater. Dette er et råd, amerikanske Mark McDonald har til alle mellemledere. Han beskæftiger sig til dagligt med digitale virksomhedsstrategier, og er en af flere fortalere for, at mellemledere ikke nødvendigvis vil blive et levn fra fortiden.

Udover en ny ledelsesstil, er der også behov for nye virksomhedsmodeller. Det vil ikke kun være tilstrækkeligt at nøjes med blot at implementere ny teknologi i gamle rammer og modeller. Dette ændrer ikke på de eksisterende problemer, men blot skjuler, hvad der egentlig ikke fungerer.

Hvordan du kan holde motivationen ved lige 

  • Afvænne dig med blot at agere som administrator af arbejdsopgaver- teknologi vil højst sandsynligt erstatte denne funktion.
  • Ager mere som en højere stillet leder, tag dermed mere ansvar. Teknologi vil aldrig kunne erstatte dit nærvær og tilstedeværelse ved komplikationer. Her kan du løse problemer med den rette strategi, som er skræddersyet til situationen.
  • Tag imod ny teknologi med åbne arme, men bevar stadig din skepsis. Hvis en teknologi ikke kan lette arbejdsprocessen, kan denne ikke bruges. Ved dog at være for modstridende, forringer du din position i virksomheden. Udnyt de muligheder, teknologien bringer med sig!

En ting er vigtigt at huske; ny teknologi vil kun være lige så effektiv, som de mennesker, der anvender den. Gør dig uundværlig, når det handler om jonglering med teknologiske systemer og produkter, og den teknologiske fremtid vil ikke se sort ud.