Undervurderer du dine modspillere – eller måske endda også dine medspillere?

Det er ingen nyhed, at en undervurdering af konkurrenter kan skade ens virksomhed. Men en undervurdering af kollegaer kan i lige så høj grad være skadende for arbejdsmiljøet. Et godt, motiveret samarbejde kræver:

  • Tillid – vises dette ikke fra start, indgås samarbejdet på modarbejdende præmisser

  • Kommunikation – forhør din kollega, hvad denne har i tankerne i forbindelse med en given opgave, inden et samarbejde opgives.

  • Feedback – giv konstruktiv feedback og samt lad kollegaen få taletid – det giver rum for muligheder.

  • Forventningsafstem – hvordan forstås begrebet ’samarbejde? Husk, at vi kan have forskellige forståelser og forventninger til dette.

Som Martin Luther King siger:

Intet samarbejde uden dialog.