Hos PS4 har vi en klokkeklar mission; At øge både konkurrenceevne og produktivitet i hver eneste organisation i Danmark.

Vi mener dette kun kan opnås ved at sætte mere fokus på motivationen på arbejdspladsen – et begreb, der fortsat er bygget op omkring nogle gamle undersøgelser.

Med udviklingen af modellen ’Det Motiverende Arbejdsmiljø’ vil vi bevidstøre, hvilke faktorer er med til at øge motivationen, så danske virksomheder, med hjælp af de rette værktøjer, kan foretage nødvendige ændringer.

Vi tror fuldt og fast på, at ændringer bedst kan opnås ved at fremhæve dem, der gør det bedst og lade andre blive inspireret af dem – frem for at pege fingre af dem, der oplever vanskeligheder.

Det motiverende arbejdsmiljø model - Fokus på Danmarks konkurrenceevne med motivation

Forskerne Emma Seppäla fra Stanford University og Kim Cameron fra University of Michigan påviser vores overbevisning i en nyere undersøgelse. Igennem forskning argumenterer de for, at virksomhedskulturer med positiv psykologi er langt mere produktive, og at stressede og pressede virksomhedskulturer kun fører til økonomisk tab for virksomheden.

De opsætter fire anbefalinger til, hvordan man i en organisation indledningsvist bedst kan anspore til mere positiv psykologi og dermed et motiveret arbejdsmiljø.

Læs deres artikel i følgende link: Proof That Positive Work Cultures Are More Productive