’Engagement’ er det centrale element i ’Det motiverende arbejdsmiljø’-modellen og kan gøre op for mangler af andre motivationsfaktorer. Nyt studie viser dog, at et højt engagement blandt de ansatte faktisk kan gøre mere skade end gavn. Kan et højt engagement virkelig være for meget af det gode?

Simone Orby Jarolics – Journaliststuderende PS4 

Engagement påvirker som den eneste nøglefaktor tre gruppedynamikker, som kan ses i modellen forneden. Set på et overordnet plan, bliver ‘engagement’ anerkendt som værende et psykologisk bånd eller en mental kontrakt, medarbejderne har med virksomheden. Det handler i bund og grund om, hvor meget medarbejderen egentlig er villig til at gøre i virksomhedens navn.

dma-model-2016-ny

Det motiverende arbejdsmiljø

 

Det er alment kendt, at et lavt engagement er dræbende for enhver virksomhed. Lewis Garrad og Thomas Chamarri-Premuzic bag artiklen til Harvard Business Review mener dog, at det modsatte kan være lige så dræbende. De har en teori om, at et højt engagement skaber en barriere for god performance. Et nyt studie viser nemlig, at højtengagerede medarbejdere ikke altid er de mest resultatskabende, meget til ledernes forbavselse.

Hvordan kan det hænge sammen?

De ser følgende tendenser:

  • Højt engagerede medarbejdere kan være for stolte og motiverede for deres arbejdsmetode, at nye rutiner ikke bliver taget imod med kyshånd. Frustreret medarbejdere er til gengæld mere tilbøjelige til at opsøge forandring og udvikling.

  • Højt engagerede medarbejdere er mere tilbøjelige til at sætte andre vigtige områder af deres liv i bero – familie og venner bliver hermed tilsidesat. Det er altid rart med arbejdsheste, der gerne lige tager noget overarbejde på sig. I længden går dette dog udover medarbejderens psyke og helbred – hvilket skader virksomheden mere, end hvis medarbejderen har et velbalanceret forhold mellem privat- og arbejdsliv.

  • Engagement hænger ikke kun sammen med arbejdspladsen, men er i høj grad også påvirket af pågældendes personlighedstype. Er du generelt mere optimistisk, positiv og ekstrovert, har du samtidig mere hang til at være engageret på din arbejdsplads. Ledere kan af denne grund være mere tilbøjelige til at foretrække denne type medarbejdere i håb om bedre produktivitet og resultater. Dette er langtfra ikke tilfældet. Sammenstødet mellem forskellige personlighedstyper på arbejdspladsen giver bedre, mere nuanceret og mere gennemtænkte resultater.

  • Engagement bliver sat lig med en positiv tankegang. Det kan medføre, at de negative tankegange bliver fortrængt af lederne i jagten på et engageret arbejdsmiljø. At anse en negativ tankegang som værende en hæmsko er dog en misforståelse. En negativ tankegang fører en kritisk tilgang til en opgaveløsning med sig, hvilket kan bane vej for den nødvendige forandring.

Er et højt engagement virkelig så truende, som de får det til at lyde?

Selvfølgelig skal alt gøres med måde og have en naturlig balance. Vand er livsnødvendigt for os mennesker, men indtages dette i overflod, kan det i værste tilfælde bringe en livstruende vandforgiftning med sig. Anderledes forholder det sig ikke med engagement i virksomheder. Livsnødvendigt for enhver virksomhed er det, så længe det ikke tager overhånd.

Forsøg at arbejde med engagement i din virksomhed på følgende måde for at fremme en velbalanceret dosis af engagement hos dine ansatte:

  • Skab selvtillid hos medarbejderen, når det handler om opgaveløsning. Det fremavler du ved at give dem mulighed for at træne nye færdigheder og træne anvendelsen af nye rutiner og systemer.

  • Sørg for at udfordre dine medarbejder. Det påvirker deres engagement, når de bliver udfordret. Hav dog in mente, at ikke alle opfatter udfordringer på samme måde – tilpas derfor udfordringens omfang til selve medarbejderen.

  • Skab et stimulerende arbejdsmiljø, der fremmer kreativitet og nye måder at løse opgaver på.

  • Skab et arbejdsmiljø, hvor det er i orden at begå fejl, hvis fejlene begås i god tro. I stedet for at slå hårdt ned på den enkelte medarbejder, tilgiv fejlen og udvikle i stedet forebyggende tiltag, så fejlen i fremtiden kan undgås.

  • Fokusér på resultater fremfor dét, der ikke nås.

Engagement vil til hver en tid være et centralt element, når der er tale om motivation, og kan af denne grund aldrig undværes. Hvad synes du? Er engagement motivationens med- eller modspiller?