DMA-modellen

’Det Motiverende Arbejdsmiljø’ er basalt set en måde at beskrive et miljø på, hvori medarbejderne føler det helt naturligt at frigøre deres energi og indre motivation. Det er et arbejdsmiljø, hvor der er færrest mulige elementer, som hæmmer medarbejdernes lyst og energi. ’Det motiverende arbejdsmiljø’ indeholder 67 såkaldte drivers.

Disse drivers er grupperet i 10 motivationsdrivere, som endeligt danner et kort med 6 gruppedynamikker og 2 ledelsesdynamikker. Se modellen i figuren nedenfor:

dma

Fra modellens top har vi det motiverende arbejdsmiljøs fundament. Det er gruppedynamikken kaldet ’Det Motiverende Fundament’. Der er tale om et kulturelt element, og som sådan er det primært topledelsens ansvar at skabe og fastholde en motiverende kultur.

I den midterste kæde har vi gruppedynamikkerne ’Vision’ og ’Samarbejde’. Her er det mellemledernes ansvar at skabe en bro mellem de strategiske beslutninger i toppen til det operationelle arbejde, der varetages af medarbejderne.

Har man succes med at skabe denne bro, vil det føre til øget bidrag og engagement blandt medarbejderne, der så i sidste ende vil føle Stolthed og Ejerskab over deres arbejde.

 

Ønsker du en mere dybdegående gennemgang af modellen? Kontakt en af vores konsulenter ved at udfylde formularen i højre side.