Hvorfor motivation?

Undersøgelser viser, at motiverede medarbejdere er op til 127% mere produktive. Men hvad kendetegner egentlig motivation, og hvorfor arbejder vi så indgående med det?

Motivation kan overordnet inddeles i to elementer: Det første kalder vi den indre motivation, og det andet element kalder vi den ydre motivation. Den indre motivation er den energi, som vi alle med mellemrum oplever, og som enten er en energi for at komme hen imod noget, eller en energi for at komme væk fra noget. Den ydre motivation kalder vi det motiverende arbejdsmiljø. Det er det, man som organisation skal fokusere på at arbejde med. Og det er netop her, vores fokus ligger.

Med dette fokus på motivation vil vi bidrage til at skærpe den eksisterende viden om motivation og det motiverende arbejdsmiljø, da det fortsat er bygget op omkring nogle gamle undersøgelser.

motivation

Fokus på effektivitet

De nyeste undersøgelser, og dem vi arbejder ud fra og videre på, viser, at især effektiviteten vinder frem, når der arbejdes med det motiverende arbejdsmiljø. Højt motiverede medarbejdere er mellem 52 % og 127 % mere produktive end medarbejdere, der blot er gennemsnitligt motiverede.

 

Man kan altså regne med, at det er muligt ca. at fordoble effektiviteten, hvis udgangspunktet for den nuværende motivation er på samme niveau, som undersøgelsen beskriver som gennemsnitlig.

 

Højt motiverede medarbejdere er mere tilfredse end lavt og gennemsnitligt motiverede medarbejdere. Dette forhold er faktisk interessant. Siden først i 1980’erne har virksomhederne i Danmark gennemført tilfredshedsmålinger. Disse målinger er gennemført, fordi det var en grundlæggende antagelse, at tilfredse medarbejdere også var motiverede medarbejdere.

Tilfreds eller motiveret?

Vi ved i dag, at det ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet, at tilfredse medarbejdere ligeledes er motiveret. Vi har masser af eksempler på, at meget tilfredse medarbejdere ikke er specielt motiverede medarbejdere. Og vi har ligeledes masser af eksempler på, at tilfredse medarbejdere har tendens til at være mindre forandringsvillige end motiverede medarbejdere.

skaermbillede-2017-06-13-kl-13-48-36

Rent faktisk er det forkert at tro, at tilfredse medarbejdere er motiverede medarbejdere. Derimod er det et faktum, at motiverede medarbejdere ikke kan undgå at være tilfredse medarbejdere. Derfor er motivation essentiel på enhver arbejdsplads, og hvorfor vores mission er at skabe fokus på dette.